Yahudinin Efendimiz (s.a.v) Diyalogu

Dini Hikayeler

Yahudinin Efendimiz (s.a.v) Diyalogu, Yahudinin Hz. Ali (r.a) Diyalogu, Yahudiye ibretlik Ceveplar

Yahudinin Efendimiz (s.a.v) Diyalogu,
Yahudinin Efendimiz (s.a.v) Diyalogu, Yahudinin Hz. Ali (r.a) Diyalogu, Yahudiye ibretlik Ceveplar

Yahudinin biri, Efendimiz(s.a.v.) hazretlerinin
huzuruna geldi. Ve
Efendimiz(s.a.v.) hazretlerine;
-“Ey Muhammed! Huzuru kalble ve şeytanın
vesveselerinden uzak bir şekilde ibadet
ediyoruz!


Ama senin ashabından kendilerine vesveselerin
geldiğini işitiyoruz!” dedi.
Bunun üzerine Efendimiz(s.a.v.)hazretleri(ya
nında bulunan) Ali(r.a.) hazretlerine;
-“Sen buna cevap ver!” buyurdu. Bunun
üzerine Hazret-i Ali(r.A.) buyurdu:
-“Ey Yahudi! İki ev var! O evlerden biri, altın,
gümüş, inci, yakut, değerli kumaşlar ile dolu….
Diğer evde, bu zikredilenlerden hiçbir şey yok.
Bomboş ve harap bir evdir.(Söyle bakayım)
hırsız bu değerli para ve eşya ile dolu eve mi
girer; yoksa boş olan eve mi?” Yahudi:
-“Tabi ki hırsızlar, değerli eşya ile dolu ve
para bulunan eve girerler”
Bunun üzerine Hazret-i Ali(r.A.)
buyurdu:
-“İşte bizim(Müslümanların) kalbleri!
1. Tevhid,
2. Marifet,
3. Takva,
4. İhlas,
5. Iyi niyet,


Ve benzeri faziletlerle doludur. Sizin kalbleriniz
ise bu güzellik ve faziletlerden bomboştur. İşte
bundan dolayı
şeytan sizin kalblerinize
yönelmez.(Şeytan sizi ne etsin?) dedi Bunun
üzerine Yahudi hemen Müslüman oldu…