Tagged: Dini Sözleri

Yemek için Dualar, Yemek Duaları

Okunan Yemek Duaları, Yemek Duaları

Okunan Yemek Duaları, Yemek Duaları, Çok Okunan Yemek Duaları, Sıkca Okunan Yemek Duaları, Yemek Dualar, Dini Sözleri, islam Sözleri, Dualar

 

Okunan Yemek Duaları, Yemek Duaları

Okunan Yemek Duaları, Yemek Duaları

Sofralarımıza oturduğumuz`da okumamız gereken duaları sizler için paylaşmak istedim. Ramazan ayında genelde iftarda okunmaktadır. Lakin her sofrada okumamız daha iyi olduğunu düşünüyorum. ALLah (C.C.) Tüm mümin arkadaşlarımızın dualarınızı kabul etsin. Amin.

 

 

Yemek duası ya da sofra duası Allah’a, sunmuş olduğu nimetlere karşılık biz kullarının en güzel şükür yollarından birisidir. Sofra duası okunan evlerde evin bereketi artmaktadır. Sofra duası ya da yemek duası okunduğunda aynı zamanda günahların affolunmasına da vesile olmaktadır. Sofraya oturulduğunda yemeğe besmele ile başlamak ve sofra duası okumak sünnet olmaktadır. Keza bununla birlikte Hadis-i Şerifte yemekten sonra sofra duası okuyan kişilerin günahlarının affedildiği/edileceği söylenmektedir. Bir başka Hadis-i Şerifte de de yine kişi yiyip içtikten sonra sofra duası okursa yeni doğmuş gibi günahsız olur denilmektedir.

Yemek Duası 1: Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, şefaat ya Rasülullah, Bismillahi açtır Allah’ım, nimeti taştır Allah’ım, cemaline ulaştır Allah’ım, Mekke Medine’yi dolaştır Allah’ım, bu sofralar nurdur, kaza belaları geri durdur Allah’ım. Bu sofralar mamurdur, bu sofralarda Halil İbrahim bereketi bulundur Allah’ım. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, bu sofranın sahibi, yokluk kıtlık görmesin Allah’ım. Yiyenlere helal, yedirenlere hayır, hasenat, olması için; ölmüşlerimizin ruhu için; Allah rızası için El-Fatiha…

Yemek Duası 2: Sofra nur, hane mamur, kaza bela geri dur. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, Allah bereket versin. Ya rabbi. Çalışıp para kazananlara, pişirenlere yiyenlere, sana şükür diyenlere, fakirlere verenlere, vatanını, dinini sevenlere, hastalık yoksulluk gösterme Allah’ım. Kalan ömrümüzü, Geçen ömrümüzden, hayırlı kıl ya rabbi. Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, anamı, babamı, nenemi, dedemi, kardeşlerimi ve bütün Müslümanları bağışla ya rabbi.

Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel-Fatiha.

Yemek Duası 3: Hamt bizi doyuran, sulayan ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur. Hamt âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat-u selam Efendimiz Muhammed (sav) ile O´nun al ve ashabının tamamı üzerine olsun. Bizi affeyle, bizi mağfiret eyle, bize rahmet eyle. Sen bizim Mevla’mızsın; kâfir kavimler üzerine galip gelmemiz için bize yardım eyle. Allah’ım rızkın ve fetihlerin her çeşidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya (sav) rahmet eyle. Ey istediğine rızkı hesapsız olarak yayan Rabbim! Mahlûkata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazlıyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesapsız olarak rızk saç, ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi. Ya Allah ( hayra ait ) her kapıyı aç, Ya Allah ya Kâfi, ya Fettah, ya Müfettih! Hayırlı olarak aç. Allah’ım bu yemeğin sahibi ve yiyenleri mağfiret buyur. Allah’ım onların devletlerini daim, evlatlarını âlim, Salih eyle. Onlar üzerine zalimleri musallat etme! Allah’ım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, bize birçok nimetler fazlalaştır, noksanlaştırma!

Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel-Fatiha.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Yemek Duası 4: Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, şefaat ya Resulullah. Allah’ım bize vermiş olduğun bu çeşitli nimetler için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Nimetini daim, vatanımızı kaim, nesillerimizi âlim eyle Yarabbi. Bu ziyafeti hazırlayanların vücutlarına sıhhat, geçmişlerine rahmet ve rızıklarına bereketi ihsan eyle Yarabbi. Allah’ım bu nimetleri ekenlere biçenlere, hazırlayıp önümüze getirenlere ömür bereketi iman selameti ver. Bu sofra sahiplerini Mekke’yi Mükerreme’ye ve Medine’yi Münevvere’ye ulaştır ve Arafat’ta vakfelerde dualarda buluştur. Ya Rab soframız artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, bu sofra sahipleri darlık ve yokluk görmesin, yiyenler iyilik ve şifa bulsun tüm kaza ve belalardan korunsun. Bize verdiğin nimetler için sana yeterince Şükredemediğimiz için bize dert verip derman aratma, kıtlık verip, açlıkla, bu asil milletimizi ve biz aciz kullarını terbiye eyleme Yarabbi. Ahirette Kevser şarabından içmek, sırat köprüsünden geçmek, cennet ve cemalini görmek nasip eyle Yarabbi. Yarabbel-âlemin, avuçlarını açmış ve âmin diyen bu kullarının dualarını kabul et ve günahlarını affet.

Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel-Fatiha.

Yemek Duası 5: Bizleri yokken var eden, bizlere yedirip içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi! Rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle! Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle! Ya Rabbi! Bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle! Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle! Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle! Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle. Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle!

Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel-Fatiha.

 

Kıyamet Sözleri, Kıyamet Mesajları

Kıyamet Sözleri, Kıyamet Mesajları

Kıyamet Sözleri, Kıyamet Mesajları, En iyi Kıyamet Sözleri, Etkileyici Kıyamet Sözleri, Anlamlı Kıyamet Sözleri, Dini Sözleri, islam Sözleri

 

Kıyamet Sözleri, Kıyamet Mesajları

Kıyamet Sözleri, Kıyamet Mesajları

Hz. Muhammed (S.A.V.) Kıyamet sözlerini sizlere sunuyoruz dostlarım. Tabi diğer güzel söylenen sözleride sizlerle paylaşıyoruz. Arkadaşlar bu hoş sözleri bilmenizde çok yarar olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendiğim sözlerdir. Sizlerde bildiğiniz sözleri bizim ile paylaşmanızı rica ediyoruz.

 

 

 Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir. Hz. Muhammed

İşler, o işlere ehil olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir.

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. William Watson

Son yargılama gününü beklemeyin. O, her gün olmaktadır. Albert Camus

Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır. Hz. Muhammed

Aşk iğnesiyle dikilince bir dikiş, kıyamete kadar sökülmez imiş. İskender Pala

Dünyayı yakan kıyamet gününden kork! Gönüllere batan öç alma okundan kork!

An gelir, bir papatyanın son yaprağında kopar kıyamet; Sevmiyor. Diego Espinoza

Kıyamet gününde bilginlerin mürekkebi, şehitlerin kanı ile tartılır. Hz.Muhammed

Kıyamet alametlerinden biride, ilmin gençler nezdin de aranmasıdır. Hz.Muhammed

Kıyamet günü, yalnız dünyada Allah’tan korkan kimse emniyette olabilir. Hz. Hüseyin

Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir.

Seven sevdiğine zalim olduğunda kopuyormuş dünyanın kıyameti. Nuray Farin Diner

İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa, biz kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz.

Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız, ona göre hazırlık yapın. Ömer Bin Abdulaziz

 

 

 

 
 

 

 

Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile. Hz.Muhammed

Kişinin kendi ölümü küçük kıyamet, dünyanın parçalanması ise büyük kıyamettir. Nasrettin Hoca

Ekmek yerine güneş olsa sofrasında, güneş yüzü görmezdi kimse kıyamete dek cihanda. Sadi Şirazi

Kıyamet günü Allah, insanları; çıplak, sünnetsiz ve dilleri tutulmuş olarak haşreder. Hz.Muhammed

Kıyamete yakın en az bulunacak olan, helal para ve kendine itimat edilecek dosttur. Hz. Muhammed

Kıyamet günü insanların en çok azap görenleri; Allah’ın yarattıklarını taklit edenlerdir. Hz.Muhammed

Kıyamet gününde insanların en çok pişman olanı, ilmi ile büyüklük yaslayan alim olacaktır. İbrahim bin Utbe

Sapasağlam kalp sektesinden ölenler vardır. Kıyamet bir bakıma, kâinatın kalp sektesidir. Sezai Karakoç

Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. Mevlana

Ve kıyametler koparken alnından bu kentin, seni bir tufan gibi sevdim; bedenim alabora. Yılmaz Odabaşı

Bildiğiniz bir şey sorulduğunda onu gizleyen kimse, kıyamet gününde ateşten bir gem vurulacaktır. Hz. Muhammed

Kıyamet gününde, halk arasında hüküm verilinceye kadar, herkes sadakasının gölgesindedir. Hz. Muhammed

Kim, bir müslümanın sıkıntısını giderip, onu sevindirse, Allah-u Teâlâ, kıyamette en sıkıntılı anlarda, onu sıkıntılardan kurtarır.

İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden kırk gün önce burasını terk edecektir. Hz.Muhammed

Dostlarım, şimdi ben size büyük bir şey söyleyeceğim. Sakın kıyametin kopmasını beklemeyin, o her gün kopmaktadır. Albert Camus

Kıyamet kopacağı zaman bile, elinizde bir fidan bulunursa, kıyamet kopmadan dikebilecekseniz, hemen onu dikiniz. Hz.Muhammed

Kıyamet karaladıklarımızdan ibarettir. Ne kadar karaladıysak o kadar kararacağız ve ne kadar kararırsak o kadar yanmış olacağız.

Sana yan baksalar kıyamet kopar, sen olmazsan dünyayı alsam neye yarar. Bu kalp sadece seninle çarpar. Seni benden bir tek ölüm ayırır.

Akşam ezanından sonra kopacakmış ya kıyamet, belki de o yüzden akşam ezanından önce evde ol der anneler, kampussohbet.net son bir kez daha görebilmek için.

Kıyamet Günü’nü böyle adlandırmamızın nedeni ancak bizim zaman kavramımızdandır; aslında o bir tür sıkıyönetim mahkemesidir. Franz Kafka

Kıyamet günü, Cenab-ı Hak, üç kimseye rahmet nazarı ile bakmayacak, onları bağışlamayacaktır; İhtiyar zâni, yalancı idareci ve kibirli fakir. Hz.Muhammed

Allah kıyamet günü ruhları bedenlerine gönderince mü’minlerin ruhları da yeşil renkli kuşların vücutlarına aşılarak, cen net ağaçlarının meyvelerinden yerler. Hz. Muhammed sav.

Kıyamet gününde Ademoğulları’ndan, dağlar gibi sevapları bulunan kavimler, huzura çıkarılacaklar. Cennete yaklaşıp tam girecekleri sırada kendilerine; “Onda sizin hiçbir nasibiniz yoktur!” diye seslenilecek. Hz.Muhammed