Tagged: Buyuk Kucuk Harf Degistirme Nasıl

Harf Degistirme Buyuk Kucuk, Buyuk Kucuk Harf Degistirme

Harf Degistirme Buyuk Kucuk, Buyuk Kucuk Harf Degistirme

Harf Degistirme Buyuk Kucuk, Buyuk Kucuk Harf Degistirme, Buyuk Kucuk Harf Degistirme Nasıl, Buyuk Kucuk Harf Degistirme Nasıl Olur, Buyuk Kucuk Harf Degistirme Kodları

 

Harf Degistirme Buyuk Kucuk, Buyuk Kucuk Harf Degistirme

Harf Degistirme Buyuk Kucuk, Buyuk Kucuk Harf Degistirme

 

  

 

 

Selam Arkadaslar

Bugün herhangi bir kelime içerisinde veya tamamına bağlı olarak büyük ve küçük harfler arasında oynama yapacağız.Örneğimizin mantığı şu şekilde; klavyeden bir değer alınacak ve bu değerin harfleri büyük ise küçük , küçük ise büyüğe çevirilecek.

Kurtarıcı kütüphanemiz : #include <cctype>

#include <iostream>
#include <cctype>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
using namespace std;
int main(int argc, char** argv) {

    char dizi[100];
cout<<"kelime giriniz :"<<endl;
cin>>dizi; //dışardan aldığımız kelimeyi diziye attık
for(int i=0;i<6;i++){
if(islower(dizi[i])) //i küçük harf ise
dizi[i]=toupper(dizi[i]); // büyük hatfe çevir
else
dizi[i]=tolower(dizi[i]); //değilse küçük harfe çevir
}
cout<<dizi;
return 0;
}

 

  

 

 

Sonuç olarak girdiğimiz değerdeki harflerin büyüklük-küçüklük durumlarında değişim olduğunuzu görüyoruz.