Sevilen Evliya Çelebi Sözleri

Sevilen Evliya Çelebi Sözleri

Güzel Sözler

Sevilen Evliya Çelebi Sözleri, Evliya Çelebi Sözleri, Anlamlı Evliya Çelebi Sözleri, Düşündüren Evliya Çelebi Sözleri, Evliya Çelebi

Sevilen Evliya Çelebi Sözleri
Sevilen Evliya Çelebi Sözleri, Evliya Çelebi Sözleri, Anlamlı Evliya Çelebi Sözleri, Düşündüren Evliya Çelebi Sözleri, Evliya Çelebi

İyi adını kötüye çıkaracak davranışlarda bulunma.

Haram ve yasak edilen şeylere yaklaşma.

Kanaatkâr ol. Çünkü kanaat tükenmez bir haz.

Kötüyle arkadaş olma, pişman olursun.

Davetsiz bir yere gitme. Gidersen emin olduğun yere, namuslu kimseye git.

İki kişi konuşurken dinleme.

Her mecliste duyduğun şeyleri/sözleri aklında tut.

Rıza lokmasıyla yetin.

Beş vakit namaza devam edip iyi hâl ile tanınarak, ilim ve faziletle meşgul ol.

Besmelesiz yemek yeme.

Dünya için bir şey isteme, kendinden nefret ettirme!

Kimsenin payına/hakkına göz dikme.

Topluluklardan duyduğun sözleri aklında tut!

Sırrın var ise sakın kimseye söyleme.

Dâima ileri hedefin olsun, geriye takılıp kalma.

Namahreme bakıp ihanet etme.

Bütün konularda bilgi sahibi ol!

Dertlilere yardım et!

Her zaman geniş kalbli ve hoş meşrep ol.

Kötüye yoldaş olma!

Elbisenin söküğünü üstünde dikme.

Kötülemekten, fenalıktan uzak ol.

Bir şey koymadığın yere el uzatma.

Senden büyüklerin önünden gitme.

Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme.

Tutumlu ol, kimseye muhtaç olma!