Yapisi Nnedir Constructor, Constructor Yapisi

Yapisi Nedir Constructor, Constructor Yapisi

ASP

Yapisi Nedir Constructor, Constructor Yapisi, Constructor Yapisi Nedir, Constructor Yapisi Nasıl Olur, Constructor Yapisi Kodları, Constructor Yapisi Yapılışı

 

 

Yapisi Nnedir Constructor, Constructor Yapisi
Yapisi Nnedir Constructor, Constructor Yapisi

 

 

Selam Arkadaşlar

Bu yazımda neredeyse tüm OOP destekli dillerde bulunan yapıcıları örnek üzerinde anlatmaya çalışacağim.Yapıcılar oluşturduğumuz Classlarda ki herhangi bir değerimize başlangıç değeri atamaya yarar.Bunun haricinde private olarak tanımladığımız değişkenlerede constructor sayesinde erişim sağlayabiliriz.

 

 

  

 

 

 

Olayı daha iyi anlayabilmek adına Örneğimize Göz atalım ..

#include <iostream>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
using namespace std;

class Personel{
string ad,soyad;      //Private degiskenlerimiz (erisime kapoali)
public:
int maas;        //public degiskenimiz (erisime acik)
Personel(string isim,string soyisim,int ucret){
ad=isim;        //ad  artik disardan gelen isim degiskenine esit oldu(private degiskene atama yaptık)
soyad=soyisim;    //soyad  artik disardan gelen soyisim degiskenine esit oldu(private degiskene atama yaptık)
maas=ucret;        //maas  artik disardan gelen ucret degiskenine esit oldu
if(ucret>0){
ucret=((ucret*10)/100);
cout<<"PERSONEL ISIM\t:"<<ad<<endl;
cout<<"PERSONEL SOYAD\t:"<<soyad<<endl;
cout<<"PERSONEL UCRET\t:"<<ucret<<endl<<endl;
}
else if(ucret==0)
cout<<"Bu Personelin Cikis İslemi Yapilmis";
}
};
int main(int argc, char** argv) {

Personel p(“HASAN”,”KELICI”,300);
Personel pr(“HASAN”,”KELICI”,0);

return 0;
}

 

  

 

 

 

Örneğinizde Class da yer alan string ad,soyad; değişkenlerine constructor a verdiğimiz parametre değerlerini bu değişkenlerimize atarayarak erişim sağlamış , .Aynı zamanda ilk değer atama işlemimizi de yapmış olduk.