Türkiyenin En iyi Portal Sitesinde Siniz - KampuSSohbet

KampuSSohbet Blog Yemek TarifleriYemek Tarifleri

Sizlere birbirinden lezzetli bin bir cesit yemekleri sunuyoruz. Artık ne yapim derdinden sizleri kurtarıyoruz. Tüm dünya mutfaklarını sizlerin önüne döküyoruz..

KampuSSohbet Blog Yemek TarifleriYemek Tarifleri

Sizlere birbirinden lezzetli bin bir cesit yemekleri sunuyoruz. Artık ne yapim derdinden sizleri kurtarıyoruz. Tüm dünya mutfaklarını sizlerin önüne döküyoruz..

KampuSSohbet Blog Yemek TarifleriYemek Tarifleri

Sizlere birbirinden lezzetli bin bir cesit yemekleri sunuyoruz. Artık ne yapim derdinden sizleri kurtarıyoruz. Tüm dünya mutfaklarını sizlerin önüne döküyoruz..

KampuSSohbet Blog Yemek TarifleriYemek Tarifleri

Sizlere birbirinden lezzetli bin bir cesit yemekleri sunuyoruz. Artık ne yapim derdinden sizleri kurtarıyoruz. Tüm dünya mutfaklarını sizlerin önüne döküyoruz..

KampuSSohbet Blog Yemek TarifleriYemek Tarifleri

Sizlere birbirinden lezzetli bin bir cesit yemekleri sunuyoruz. Artık ne yapim derdinden sizleri kurtarıyoruz. Tüm dünya mutfaklarını sizlerin önüne döküyoruz..

 

Düzgün bir şekilde nasıl ayarlanır JVM TimeZone, JVM TimeZone

Düzgün bir şekilde nasıl ayarlanır JVM TimeZone

Düzgün bir şekilde nasıl ayarlanır JVM TimeZone, JVM TimeZone, VM TimeZone düzgün bir şekilde nasıl ayarlanır

Düzgün bir şekilde nasıl ayarlanır JVM TimeZone
Düzgün bir şekilde nasıl ayarlanır JVM TimeZone

Bir Java programını çalıştırmaya çalışıyorum, ancak OS tanımlı bir saat dilimi yerine varsayılan GMT saat dilimini alıyor. Benim JDK sürümüm 1.5 ve işletim sistemi Windows Server Enterprise (2007)

Windows’un bir Central saat dilimi belirtildi, ancak aşağıdaki programı çalıştırdığımda, bana bir GMT süresi veriyor.

import java.util.Calendar; 

public class DateTest 
{ 
  public static void main(String[] args) 
  { 
   Calendar now = Calendar.getInstance(); 
   System.out.println(now.getTimeZone()); 
   System.out.println(now.getTime()); 
  } 
} 

Burada çıkış

sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT", 
offset=0, 
dstSavings=0, 
useDaylight=false, 
transitions=0, 
lastRule=null] 
Mon Mar 22 13:46:45 GMT 2010 

Ben uygulamadan dilimini ayarlamak istemiyorum lütfen unutmayın olduğunu. JVM tarafından kullanılan saat diliminin işletim sisteminde belirtilen saat olması gerektiğini istiyorum. (Bu sorunları JDK ve Microsoft Server 2003 sürüm 1.4 olan diğer sunucularda bulamıyorum)

ASP.NET Çekirdek MVC Http hatası 404.13 için özel hata sayfası

ASP.NET Çekirdek MVC Http hatası 404.13 için özel hata sayfası

ASP.NET Çekirdek MVC Http hatası 404.13 için özel hata sayfası, ASP.NET Çekirdek MVC Http hatası 404.13 için özel hata sayfası düzenleme

ASP.NET Çekirdek MVC Http hatası 404.13 için özel hata sayfası
ASP.NET Çekirdek MVC Http hatası 404.13 için özel hata sayfası

Genelde ASP.NET ve MVC için yeni yaşıyorum; ASP.NET MVC uygulamasını ASP.NET MVC Core’a taşıyorum. Eski çerçevede aşağıdaki rezil hata için bir HttpException idare edebildi:

HTTP Error 404.13 – Not Found

The request filtering module is configured to deny a request that exceeds the request content length.

Ben şu anda varsayılan olarak 30MB maksimum yüklemeye izin verildi uzunluğu artırabilir farkındayım, ancak benim objektif sunmaktır Sadece ne olduğunu açıklayan dostça bir hata sayfasına sahip kullanıcı, izin verilen sınırı artırmaz. ASP.NET günü

benim Global.asax aşağıdaki kodla yaptım:

private void Application_Error(object sender, EventArgs e) 
{ 
  var ex = Server.GetLastError(); 
  var httpException = ex as HttpException ?? ex.InnerException as HttpException; 
  if (httpException == null) return; 

  if (httpException.WebEventCode == WebEventCodes.RuntimeErrorPostTooLarge) 
  { 
   //handle the error 
   Response.Redirect("~/Error/UploadTooLarge"); //Redirect to my custom error page 

  } 
} 

Ben araştırmalar birkaç saat sonra Asp.Net Çekirdek bunun için bir alternatif bulmak gibi olamaz. Ben HttpException işlemek ve yönlendirmek için özel bir hata sayfası elde etmek için Startup.cs Yapılandırma yöntemimde bazı Middleware eklemek gerekir inanıyorum ama gerçekten bu konuda kaybolur.böyle 404 olarak başarıyla http hataları için özel hata sayfaları için aşağıdaki ortakatmanını başarmış

– Bulunan veya 403 değil – benim yapılandırmak yöntemine aşağıdaki kullanarak Forbiden: bir denetleyici yanında

app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Error/StatusCode{0}"); 

: Ve ilgili görünümler. Ancak, 404.13 hatası (çok büyük yükleme) geçerli katman yazılımım tarafından ele alınmayacaktır. IIS, web uygulaması tarafından ele alınmadığı için hatayı sunduğuna inanıyorum.