Dini Hikayeler | KapmuSSohbet Blog

Category: Dini Hikayeler

Sırrı Vakia Süresinin,Vakia Süresinin Sırrı

Sırrı Vakia Süresinin,Vakia Süresinin Sırrı

Sırrı Vakia Süresinin,Vakia Süresinin Sırrı ,Vakia Süresi, Sırrı Vakia Süresinin Nedir, Vakia Süresinin Nedir, Sırrı Vakia Süresi Nedir

Sırrı Vakia Süresinin,Vakia Süresinin Sırrı
Sırrı Vakia Süresinin,Vakia Süresinin Sırrı

Vakıa suresini düzenlik ve aksatmadan okuyan kişiler fakirlikten kurtulur ve zenginlik ayaklarına kadar gelir.
Vakıa suresi okuyan kişiler yaşamları boyunca sorun ve sıkıntı içine düşmezler.
Bu surenin her sabah ve her akşam okunması gerekir. Bu şekilde okumaya devam eden kişiler yaşamları boyunca susuzluk ve açlık nedir bilmezler.
Vakıa suresinin 40 gün boyunca 40 kez okunması fakirliği def etmek için birebirdir.


40 gün boyunca aksatmadan 40 kez okuyan kişilere Allah’u Teâla helal rızık nasip eder.
Vakıa suresi ikindi namazının hemen arkasından ara verilmeden 14 kez okunursa bolluk ve bereket yağmur gibi hanesine yağar.
Bu sureyi okuyan kişilerin işlerini Allah’u Teâla kolaylaştırır.
Resulullah Vakıa suresinin akşam namazlarından sonra okunmasını tavsiye etmiştir. Fakirlikten kurtulmak isteyenler, yoksulluktan bıkanlar, rızık, bolluk ve bereket isteyen kişilerin akşam namazından sonra okunması uygundur ve aksatılmadan devam edilmesi gerekir.
Ölüm döşeğinde olan kişilere okunacak olan Vakıa suresi nekir ve münker meleklerinin yapacakları suallerin kolaylaşmasına olanak sağlar.
Bazı ulemalar Vakıa Suresi ile alakalı olarak; ölen kişilerin için okunacak olan Vakıa suresinin onun ıstırabını ve çektiği acıyı hafiflettiğini, ölüm ile baş başa olan kişilerin ya da can çekişen kişilerin başında okunduğunda da imanlı şekilde ölmesine yardımcı olduğunu söylemektedir. Ayrıca Azrailin de bu tarz kişilere karşı daha nazik davrandığını da söylemektedirler.


Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler tehlikeler ile yüz yüze gelmez.
Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler fakirliğin acısını çekmeden bolluk ve berekete ulaşırlar.

Zina Yapan Kişilerin Başına Gelecekler, Zina Yapanların Sonları

Zina Yapan Kişilerin Başına Gelecekler, Zina Yapanların Sonları

Zina Yapan Kişilerin Başına Gelecekler, Zina Yapanların Sonları, Zina Yapan Kişilerin Başına Gelecekler Nelerdir, Zina Yapan Kişilerin Başına Neler Gelecekler

Zina Yapan Kişilerin Başına Gelecekler, Zina Yapanların Sonları
Zina Yapan Kişilerin Başına Gelecekler, Zina Yapanların Sonları

Zina, kişiyi cehenneme sürükler
Ey insanlar topluluğu! Zinadan uzak durunuz. Çünkü onda altı tane kötü haslet vardır. Bunların üçü dünyada, üçü ahirettedir. Dünyadakiler şunlardır:
• Zina güzelliği giderir,
• Fakirliğe sebep olur,
• Ömrü kısaltır.
Ahiretteki kötü hasletlere gelince:
• (İlahi) gazabı,
• Kötü bir şekilde hesaba çekilmeyi,
• Cehennemde de ebedi kalmayı gerektirir. (İbnu’l Cevzi)


.
Zina, Allah’ın (cc) azabını celbeder
“Hz. Allah’ın gazabı, zina edenlere karşı çok şiddetli olur.” (İmam Suyuti)
.
“Bir yerde zina ve faiz işenirse (oranın halkı) kendilerine Allah’ın (cc) azabını davet etmiş olurlar.” (Hakim)
.
Haram ilişkiler meleklerin lanetine sebeptir
Her sabah iki melek:
“Kadınlar yüzünden erkeklere, erkekler yüzünden de kadınlara yazık!” diye nida eder. (İbn-i Mace)
.
Zina, edenlerin yüzleri ateşle yanar. (Taberani)
.
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Zina eden, (dünyada şer’i cezasını görmeyen) kimseler, kıyamet günü, yüzleri ateş renginde parlayacaktır.” (İmam Suyuti)
Zina, yapan kişinin yüzünden iman güzelliği gider
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Zinadan sakınınız. Çünkü zinada, başlıca dört büyük tehlike vardır:
a) Zina, yapanın yüzünden iman güzelliğini giderir.
b) Rızkından Allah’ın feyz ve bereketini yok eder.
c) Allah’ın gazabını gerektirir.
ç) Cehenneme; bir daha çıkmamak üzere girmesini icap ettirir.” (İmam Suyuti)
Zina, fakirlik ve zillet getirir
Zina (insana) fakirliği miras bırakır. (Beyhaki)


.
“Zina, fakirlik ve zillet getirir.
.
Zina, kıyamet alametlerindendir
“Benim ümmetim, (şeriat kanunlarını ve İslâm ahlâkını terk ederek) zina etmeyi ve ipek elbise sayacak zaman yaklaşmıştır.” (İmam Suyuti)
.
SEVGİLİ KARDEŞLERİM ALLAH KUR-AN KERİMDE BİZLERE ZİNA YAPMAYIN DEMEZ ZİNA YA YAKLAŞMAYIN DİYOR 
ZİNA. FLÖRT GİBİ ŞEYLER YUVALAR YIKAR İNSANI RUHSAL HASTALIKLARA YOL AÇAR.

Eğer zina yapan kardeşlerim varsa hemen abdest alıp secdede Allaha tövbe etsin birdaha yapmamak ve yaklaşmamak şartıyla tövbe ederseniz Allah tövbeleri çokça kabul edendir tövbe ettikten sonra zinaya yaklaşırsanız helak olup gidersiniz Allah muhafaza