ASP | KapmuSSohbet Blog

Category: ASP

Yapisi Nedir Constructor, Constructor Yapisi

Yapisi Nnedir Constructor, Constructor Yapisi

Yapisi Nedir Constructor, Constructor Yapisi, Constructor Yapisi Nedir, Constructor Yapisi Nasıl Olur, Constructor Yapisi Kodları, Constructor Yapisi Yapılışı

 

 

Yapisi Nnedir Constructor, Constructor Yapisi

Yapisi Nnedir Constructor, Constructor Yapisi

 

 

Selam Arkadaşlar

Bu yazımda neredeyse tüm OOP destekli dillerde bulunan yapıcıları örnek üzerinde anlatmaya çalışacağim.Yapıcılar oluşturduğumuz Classlarda ki herhangi bir değerimize başlangıç değeri atamaya yarar.Bunun haricinde private olarak tanımladığımız değişkenlerede constructor sayesinde erişim sağlayabiliriz.

 

 

  

 

 

 

Olayı daha iyi anlayabilmek adına Örneğimize Göz atalım ..

#include <iostream>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
using namespace std;

class Personel{
string ad,soyad;      //Private degiskenlerimiz (erisime kapoali)
public:
int maas;        //public degiskenimiz (erisime acik)
Personel(string isim,string soyisim,int ucret){
ad=isim;        //ad  artik disardan gelen isim degiskenine esit oldu(private degiskene atama yaptık)
soyad=soyisim;    //soyad  artik disardan gelen soyisim degiskenine esit oldu(private degiskene atama yaptık)
maas=ucret;        //maas  artik disardan gelen ucret degiskenine esit oldu
if(ucret>0){
ucret=((ucret*10)/100);
cout<<"PERSONEL ISIM\t:"<<ad<<endl;
cout<<"PERSONEL SOYAD\t:"<<soyad<<endl;
cout<<"PERSONEL UCRET\t:"<<ucret<<endl<<endl;
}
else if(ucret==0)
cout<<"Bu Personelin Cikis İslemi Yapilmis";
}
};
int main(int argc, char** argv) {

Personel p(“HASAN”,”KELICI”,300);
Personel pr(“HASAN”,”KELICI”,0);

return 0;
}

 

  

 

 

 

Örneğinizde Class da yer alan string ad,soyad; değişkenlerine constructor a verdiğimiz parametre değerlerini bu değişkenlerimize atarayarak erişim sağlamış , .Aynı zamanda ilk değer atama işlemimizi de yapmış olduk.

 

Sep Parametresi Python, Python Sep Parametresi

Sep Parametresi Python, Python Sep Parametresi

Sep Parametresi Python, Python Sep Parametresi, Python Sep Parametresi Nasıl Olur, Python Sep Parametresi Kodları, Python Sep Parametresi yapılış Şekilleri

 

 

Sep Parametresi Python, Python Sep Parametresi

Sep Parametresi Python, Python Sep Parametresi

 

 

 

Selam size Python da SEP parametresinin kullanımından bahsedicem.Sep parametresi print ile ekrana bastığımız değerler arasına yerleştirmek istediğimiz değeri ekler.Örneğin

 

  

 

 

>>> print("ahhh"," ahh")
ahhh  ahh
>>> 

Farzedelim ki ben bu kelimeler arasına bir değer eklemek istiyorum.Bu durumda sep parametresinden faydalanmam gerekecektir.

>> print("ahh "," ahh",sep="MÜJGAN")
ahh MÜJGAN ahh
>>> 

 

  

 

Görüldüğü gibi sep parametresi ile Müjgan değerimi ekrana bastığım değerler arasında yerleştirdim.